Koerselpas.nl

hoofdpagina | even voorstellen | huisje huren | wandelreizen | vlinders | kajakvaren | stamboom | geografie | dammen | contact | mijn foto's | links

StamboomStamvader Roelof Koerselman


De familienaam Koerselman komt relatief weinig voor. Zij wordt vooral aangetroffen in het gebied van het vroegere graafschap Zutphen. In het laatste centennium zijn de leden van de familie echter uitgewaaierd over bijna het gehele land. Ook in de Verenigde Staten is een tak van de Koerselman-familie. Garrit Koerselman emigreerde met zijn vrouw Gerritdina Klein Bekman aan het einde van de 19de eeuw naar Iowa in de Verenigde Staten.

Koerselman is een merkwaardige naam, waarvan op het eerste gezicht niet veel te maken valt. In de jaren 1382-1383 staat er bij Almen een erve dat als Curslo (spreek uit Koerslo) staat vermeld. Deze naam zou erop kunnen duiden dat er ter plaatse van een open plek in het bos een kruis stond. In 1645 staat dit zelfde erve vermeld onder Harfsen als Coursell. De huidige naam Koersel is hierin al duidelijk herkenbaar. De bewoner van dit erve zou zich naar goed Oost-nederlands gebruik Koerseling kunnen noemen, maar ook de uitgang "man" wordt dikwijls aangetroffen in de betekenis van "bewoner van".

Coursell zou afgeleid kunnen zijn van het franse woord Courcelles, wat op zijn beurt weer is afgeleid van het latijnse woord "curticella", dat 'kleine woning" betekent. Deze verklaring lijkt mij echter minder waarschijnlijk.
Koers zou ook afgeleid kunnen zijn van uitkijkpost, maar ook deze associatie lijkt mij niet aannemelijk, gezien de vermelding van "Curslo" in 1382 en ik niet kan bedenken waartoe op die plek een uitkijkpost zou kunnen dienen.

Omstreeks 1764 heeft Roelof Horstman, de toenmalige hoofdbewoner van de boerderij "Het Koersel" zich met de naaminschrijving in het Kerkelijk Register van Almen in laten schrijven als Roelof Koerselman. Voor zover ik heb kunnen nagaan stammen alle naamgenoten af van deze Roelof, die in 1727 in Almen (thans gemeente Lochem) is geboren.

Roelof woonde dus op de boerderij "Het Koersel" in Harfsen aan de Almenseweg. Door het graven van het Twentekanaal is de topografische situatie ter plaatse echter behoorlijk gewijzigd. De verbindingsweg van Zutphen naar Harfsen, die langs "Het Koersel" liep werd doorsneden. De boerderij is tegenwordig te vinden aan de Stopsdijk (een klinkerweggetje) achter de (nu gesloopte) Byvanck tussen de dorpen Almen en Eefde.

Roelof Koerselman (1), geboren op 7 juli 1726 is tweemaal getrouwd geweest. Op 29 november 1761 huwde Roelof in Almen met Geertjen Stegeman. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren: Aaltjen (gedoopt 18 apr 1762, overleden 9 apr 1764), Gerrit (gedoopt 17 apr 1763, overleden 4 okt 1816), Arent (geboren 3 feb 1765, overleden 3 aug 1821), Jan (gedoopt 6 sep 1767, overleden 25 jun 1845) en Jenneken (geboren 16 jan 1772, overleden 13 nov 1852). Nadat Geertjen Stegeman, de eerste vrouw van Roelof, op 23 februari 1777 was overleden, hertrouwde Roelof op 31 augustus 1777 in Almen met Derksken Heuvelman. Uit dit tweede huwelijk werden twee kinderen geboren en wel: Garrit Jan (geboren 25 jun 1778, overleden 5 apr 1791) en Hendrika (geboren 29 aug 1780, overleden 6 jan 1863). Roelof sterft op 25 januari 1806 in Almen.In de mannelijke lijn hebben slechts twee zonen van Roelof nakomelingen gekregen en de familienaam Koerselman doorgegeven aan een latere generatie. Dit zijn enerzijds Gerrit (1763-1815) en anderzijds Jan (1767-1845).

De eigendom van de boerderij "Het Koersel" behoorde toe aan Het Oude en Nieuwe Gasthuis van Zutphen en Roelof Koerselman was de pachter. Zoon Gerrit Koerselman zet het bedrijf in 1806, na de dood van Roelof, voort. Gerrit is intussen getrouwd met Hendrika Enserink en uit dit huwelijk worden acht kinderen geboren. Nadat Gerrit in 1816 is overleden hertrouwd Hendrika Enserink met Derk Jan Vriesekolk. Zij blijven het boerenbedrijf uitoefenen op "Het Koersel" en worden daarin later opgevolgd door hun dochter Wilhelmina Hendrika Vriesekolk, die op haar beurt trouwt met Jan Willem Menkveld. De familienaam Koerselman is hierdoor sinds 1816 niet meer aan de boerderij "Het Koersel" verbonden.

Zoon Jan Koerselman (geboren in 1767) is eveneens landbouwer van beroep. Omstreeks 1800 wordt hij de pachter van het erve "Klein Have" in Almen. De boerderij is, net als het ernaast gelegen erve "Groot Have" in eigendom van Johan Lubbert Umbgrove. In 1826 gaat de eigendom van beide boerderijen over naar Arbraham Jan Markvoort. Jan Koerselman trouwt in 1796 met Harmina Ebbink. Uit dit huwelijk worden twaalf kinderen geboren. Nadat Harmina in 1815 is overleden hertrouwt Jan in 1817 met Dersken Azink. Zij blijven op Klein Have wonen en krijgen samen nog drie kinderen. Harmanus Koerselman, geboren uit dit tweede huwelijk in 1818, zet de boerderij voort totdat hij in 1857 zelf overlijdt.

Vanaf 1857 wordt het boerenbedrijf op "Klein Have" door andere families voortgezet. Tegenwoordig exploiteert de familie Kleine er een diervriendelijke vleesboerderij. De fraaie Limousin runderen zijn vrijwel altijd in de naastgelegen weilanden te bewonderen.

Jan Koerselman (1767-1845) kreeg uit twee huwelijken in totaal 15 kinderen. Een aantal kinderen is vroegtijdig overleden, maar van acht kinderen is bekend dat ook zij weer voor nageslacht heben gezorgd. Zoon Roelof (1802-1874) bijvoorbeeld is broodbakker bij de Almense molen en trouwt in 1829 met Janna Tuitert. Dochter Alberdina (1813-1865) trouwt in 1832 met Andries Sarink, die de molenaar is van de in 1830 gebouwde korenmolen (van het Standerdtype) aan de Bakkersteeg in Almen. Zoon Jan Willem (1811-1885) is de eerste uitbater van nieuwe herberg "De Jager" naast de Nederlands Hervormde kerk in Almen. Hij trouwt met Willemina Heuvelman en krijgt drie kinderen. Nadat Willemina in 1840 is overleden, hertrouwt Jan Willem in 1841 met Maria Aleida ten Have en wordt hij landbouwer in Laren (Gld).

Geraadpleegde bronnen:

genlias.nl

de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel van het Kadaster

Almen ten voeten uit, Kroniek van een dorp; uitgegeven door de Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken, gemeente Gorssel 2004(Groot)ouders Jan Willem Koerselman


Mijn doopnamen zijn Jan Willem en ik ben naar goed achterhoeks gebruik vernoemd naar mijn grootvader (van vaders kant) Jan Willem Koerselman. Mijn zus is ook vernoemd en wel naar onze oma (van moeders kant) Aleida Johanna Ruessink.

Mijn grootvader Jan Willem Koerselman werd op 24 mei 1891 geboren in Laren (Gld). Hij werd geen boer, zoals zijn vader Willem, maar hij bekwaamde zich als hoef- en siersmid. Hij trouwde in 1913 met Maria van den Bos (geboren in 1887), dochter van de smid in Holten.

In datzelfde jaar koopt hij de smederij van Muijderman en vestigt hij zich als hoefsmid op de Nieuwstad nummer 1 (hoek Oosterbleek) in Lochem. Daar werd op 18 oktober 1914 mijn vader Willem Koerselman geboren.

Het geluk lacht het gezin niet erg toe, want de tweede zoon Gerrit overlijdt, vier maanden oud, op 7 december 1917. Maria van den Bos overlijdt in 1924 op 37 jarige leeftijd.

Eind december 1925 koopt Jan Willem de smederij van Dondertman aan de Deventerweg in Laren (Gld). Begin 1926 vertrekt het gezin naar Laren (Gld). Jan Willem is inmiddels hertrouwt met Gerritje Vrieze, dochter van Gradus Vrieze, molenaar in Wapenveld.

De foto hiernaast is opgenomen in het boek "Laren (Gld) in oude ansichtkaarten deel 2", auteur R. Bolt en uitgegeven bij de Europese Bibliotheek Zaltbommel.

De foto moet omstreeks 1926 gemaakt zijn en toont van links naar rechts: Hendrik Jan Eggink (Prop), Willem Koerselman (mijn vader), Gerritje Koerselman-Vrieze en Jan Willem Koerselman (mijn grootvader) voor de smederij aan de Deventerweg in Laren (Gld).

De gezondheid van mijn vader Willem staat hem niet toe om, gezien het zware lichamelijke werk, op te kunnen volgen in de smederij. Daarom gaat het naar de Handelsschool in Deventer. De reis naar school wordt gemaakt met de stoomtram, die van Borculo naar Deventer rijdt en langs de smederij in Laren (Gld) komt.

In 193X wordt de smederij verkocht aan Heuvel en gaat het gezin iets verderop wonen aan de Deventerweg (hoek Lindenbergsdijk), waar mijn grootvader Jan Willem een rijwielzaak begint. Echter op 13 september 1941 overlijdt Gerritje Vrieze, de tweede vrouw van Jan Willem. Opnieuw zijn de twee mannen alleen in het huishouden.

Het huis aan de Deventerweg is gelukkig groot genoeg voor twee gezinnen, zodat mijn vader op 4 december 1942 in het huwelijk kan treden met Egbertdina Eggink en zij daar kunnen blijven wonen.

Egbertdina Eggink (mijn moeder) is geboren op 20 april 1918 in Toldijk (Steenderen). Haar vader Egbert Derk Eggink was er bakker en getrouwd met Aleida Johanna Ruessink. De voorouders van Egbert Derk Eggink kwamen echter ook uit Laren (Gld), zodat mijn moeder niet in een geheel onbekende omgeving terechtkwam.

Mijn vader had de Handelsschool in Deventer doorlopen en was omstreeks 1934 aan het werk gegaan bij de gemeente Laren (Gld) en werd later benoemd tot Gemeente Ontvanger. Naast deze baan was hij ook secretaris-penningmeester van de (Bonds)Spaarbank in Laren (Gld).

De foto hiernaast is opgenomen in het boek "Laren (Gld) in oude ansichtkaarten", auteur R. Bolt en uitgegeven bij de Europese Bibliotheek Zaltbommel.

De foto is gemaakt ter gelegenheid van de installatie van burgemeester Loopuyt op 23 augustus 1947.

De foto toont de nieuwe burgemeester met echtgenote omringd door het gemeentebestuur en het -personeel voor het gemeentehuis in Ampsen. Mijn vader Willem Koerselman is zittend geheel links op de foto terug te vinden.

De (Bonds)Spaarbank hield lange tijd kantoor aan huis van Derk Jan Eggink aan de Rengersweg in Laren (Gld). In 1952 werd echter besloten tot de stichten van een zelfstandig kantoorgebouw, waar tevens een dienstwoning aan vast werd gebouwd. Zo kon het gebeuren dat ik als baby, liggend in de kinderwagen en voortgeduwd door mijn moeder, werd verhuisd van de Deventerweg naar de Dorpsstraat (nu nummer 3).

De foto hiernaast is opgenomen in het boek "Laren (Gld) in oude ansichtkaarten deel 2", auteur R. Bolt en uitgegeven bij de Europese Bibliotheek Zaltbommel.

De foto toont de Dorpsstraat met geheel rechts de "Muziektent" en geheel links de kerktoren van de Nederlands Hervormde kerk.

Op de voorgrond is het witte ijscotentje zichtbaar, waar Eggink ('t Langebaergh) ijsjes van het merk Hunink verkocht.

Op de achtergrond zie je café Stegeman en de meelsilo van de Coöperatie.

Onder de silo en links van het ijscotentje is nog net het gebouw van de (Bonds)Spaarbank zichtbaar, waar ik toendertijd woonde.

Tweede generatie: Gerrit en Jan Koerselman en kinderenTweede generatie: Gerrit Koerselman en zijn kinderen


Gerrit Koerselman is als tweede kind en oudste zoon van Roelof Koerselman geboren op 17 april 1763 op boerderij "Het Koersel" in Harfsen (Almen) gemeente Gorssel in de gelderse Achterhoek.

Na de dood van vader Roelof in 1806 wordt het boerenbedrijf voortgezet door Gerrit. Gerrit trouwt op 2 februari 1800 in de Nederlands Hervormde kerk in Almen met Hendrika Enserink (Bouwhuis), geboren 2 maart 1772 (Almen) en overleden 14 februari 1828 Harfsen (gemeente Gorssel).

De kinderen van Gerrit en Hendrika worden allen geboren op de boerderij "Het Koersel" in Harfsen (gemeente Gorssel)

Geertjen Koerselman, geboren 8 juli 1800 Almen, overleden 28 oktober 1868 Harfsen. Zij trouwt op 27 mei 1825 met Hermanus Kapelle.

Harmina Koerselman, geboren 31 oktober 1801, overleden 14 april 1874 Brummen. Zij trouwt op 9 november 1825 met Gerrit Jan Hunnekink.

Gerrit Jan Koerselman, geboren 29 juli 1803, overleden 21 december 1840 Eefde.

Roelof Koerselman, geboren 3 mei 1805 Almen, overleden 31 december 1873 Neede. Roelof trouwt op 14 juni 1837 met Christina Gerrits

Gerrit Koerselman, geboren 22 januari 1807 Gorssel, overleden 20 december 1848 Eefde. Gerrit trouwt op 10 mei 1839 met Aaltjen Valkeman en op 17 december 1847 met Gerritjen Ezerman.

Berend Koerselman, geboren 18 augustus 1809 Almen, overleden 11 december 1885 Oolde, Laren (Gelderland). Berend trouwt op 27 oktober 1838 met Berendina Brummelman.

Alberdina Koerselman, geboren 3 januari 1812 Almen, overleden 10 januari 1877 Almen (Gorssel).

Adrianus Koerselman, geboren 28 maart 1815 Gorssel, overleden 5 april 1880 Terborg. Adrianus trouwt op 15 mei 1844 met Aaltjen Maandag (Zutphen).


Tweede generatie: Jan Koerselman en zijn kinderen


Jan Koerselman is als vierde kind gedoopt op 6 september 1767 in Almen en overleden op 24 juni 1845 in Almen (IN BEWERKING)

Jan Koerselman (1767-1845) trouwde met Harmina Ebbink (Pasman) (overleden 11 februari 1815 in Almen) en in ??? met Derksken Azink. Hij kreeg uit deze twee huwelijken in totaal 15 kinderen. Een aantal kinderen is vroegtijdig overleden, maar van acht kinderen is bekend dat ook zij weer voor nageslacht heben gezorgd.

Geertjen Koerselman (141), geboren 1797, overleden 15 augustus 1852 in Almen.

Gerrit Jan Koerselman (142), geboren 1798, overleden 23 mei 1876 in Oolde.

Jenneken Koerselman (143), gedoopt 15 december 1799 in Warnsveld.

Roelof Koerselman (144) gedoopt op 8 februari 1800 in Almen.

Zoon Roelof (145) (1802-1874),gedoopt 9 mei 1802 in Almen, overleden 28 februari 1874 in Almen, bijvoorbeeld is broodbakker bij de Almense molen en trouwt op 18 april 1829 met Janna Tuitert.

Jenneken (146) gedoopt op 17 juni 1804 in Almen.

Jan Koerselman (147) geboren 1807?, gedoopt 19 januari 1806, overleden 9 mei 1856 in Arnhem.

Fredrik Koerselman (148), gedoopt 19 april 1807.

Reind (Reint) Koerselman (149), gedoopt 9 oktober 1808, overleden 21 februari 1820 in Almen.

Geertrui Frederika (14a), gedoopt 18 februari 1810, overleden 31 juli 1864 in Harfsen.

Zoon Jan Willem (14b), geboren 10 augustus 1811 (moeder Harmina Ebbink), overleden 24 februari 1885 (1811-1885) is de eerste uitbater van nieuwe herberg "De Jager" naast de Nederlands Hervormde kerk in Almen. Hij trouwt op 18 mei 1832 met Willemina Heuvelman en krijgt drie kinderen. Nadat Willemina in 1840 is overleden, hertrouwt Jan Willem in 1841 met Maria Aleida ten Have en wordt hij landbouwer in Laren (Gld).

Dochter Alberdina (14c), geboren 22 juni 1813 (moeder Harmina Ebbink), overleden 21 juni 1865 in Zutphen (1813-1865) trouwt in 1832 met Andries Sarink, die de molenaar is van de in 1830 gebouwde korenmolen (van het Standerdtype) aan de Bakkersteeg in Almen.

Zoon Harmanus Koerselman (14d) wordt op 16 oktober 1817 in Almen geboren, overleden 4 november 1817 in Almen. (moeder Dersken Azink)

Zoon Harmanus Koerselman (14e)wordt op 1 november 1818 in geboren. (moeder Dersken Azink), overleden 4 april 1857 in Almen.

Dochter Willemina Roeloffina Koerselman (14f) wordt op 20 december 1821 in Almen geboren. (moeder Derksken Azink), overleden 25 mei 1825 in Almen.

Derde generatie


Derde generatie: Berend Koerselman en zijn kinderen


Berend Koerselman is één van de zonen van Gerrit Koerselman en de kleinzoon van de stamvader Roelof Koerselman.

Berend is geboren in 1809. Hij treedt op 27 oktober 1838 in Gorssel in het huwelijk met Berendina Brummelman. Berend is op dat moment timmerman van beroep.

De eerste kinderen worden in Eefde (gemeente Gorssel) geboren. Dat zijn Hendrika Koerselman op 14 juli 1839 en Willem Koerselman op 22 september 1841.

De daarop volgende kinderen worden in Oolde (buurtschap in de voormalige gemeente Laren (Gld)) geboren. Dat zijn Grada Johanna Koerselman op 4 januari 1844, Derk Jan Koerselman geboren op 20 januari 1846, Willem Koerselman op 16 november 1848, Garritjen Koerselman op 25 augustus 1851, Garrit Koerselman op 7 juli 1854 en Berendina Koerselman op 24 januari 1858.

Als beroep van Berend Koerselman is dagloner aangegeven, maar vanaf 1854 is hij landbouwer van beroep. Berend zal toen samen met zijn vrouw Berendina op boerderij "Hietkamp" aan de Lendenweg in Oolde (Laren (Gld) hebben gewoond.

De jongste dochter Berendina Koerselman is daar na de dood van vader Berend op 11 december 1885 en moeder Berendina Brummelman op 25 januari 1888 op boerderij "Hietkamp" blijven wonen. Berendina Koerselman was intussen getrouwd met Koeleman.


Hendrika Koerselman

Hendrika Koerselman is op zondag 14 juli 1839 in Eefde (voormalige gemeente Gorssel) geboren. Zij trouwt op 4 mei 1861 in Laren (Gld) met Garrit Jan Vreeman, die van beroep landbouwer is en woonachtig in de buurtschap Oolde.

Garrit Jan Vreman is geboren op 3 mei 1831 in Oolde. Er worden acht kinderen, allen in het buurtschap Oolde, geboren:
Geertrui Vreeman 22 maart 1863 trouwt op 9 oktober 1885 met Derk Jan Menop (klompenmaker),
Zweer Vreeman 25 februari 1864 trouwt op 17 augustus 1888 met Janna Nijman. Zweer Vreeman overlijdt op 19 april 1936 in Laren (Gld).
Berendena Vreeman 16 maart 1867 (overleden 15 februari 1943 Boyden Sioux County USA),
Bertha Vreeman 18 september 1869 trouwt op 20 januari 1893 in Laren met Hendrik Jan Wissink (overleden 6 mei 1957 Sioux Center Iowa USA),
Gerrit Hendrik Vreeman op 8 juli 1873. Hij overlijdt, vier weken oud, op 10 augustus 1873 in Oolde.
Gerrit Willem Vreeman 18 juli 1874, getrouwd op 23 april 1900 met Christina Kosters geboren op 24 april 1883 in Iowa, maar ouders uit Rijssen, overleden 26 juni 1954 Sioux Center Iowa USA
Hendrika Vreeman 26 mei 1877 (overleden 10 oktober 1944 in Hull Sioux County USA),
Willem Vreeman 23 augustus 1880 in Oolde (in de geboorteakte staat Willem Keeman) (overleden 30 mei 1962 Mitchell South Dakota).


Hendrika overlijdt op 30 maart 1891 in de buurtschap Oolde in Laren (Gld).

Willem Koerselman

Het tweede kind Willem Koerselman is in Eefde geboren op 22 september 1841. Willem wordt helaas niet oud en hij komt op vier jarige leeftijd op 6 juni 1846 te overlijden in Oolde (Laren (Gld).

Grada Johanna Koerselman

Grada Johanna Koerselman is op 4 Januari 1844 in Oolde geboren. Zij trouwt op 7 februari 1866 in Zutphen met Derk Jan Scholten (geboren 26 juli 1841). Haar naam wordt in de huwelijksakte geschreven als "Koerzelman". Op 7 augustus 1866 wordt er een dochter Maria Elisabeth Scholten geboren. Waarschijnlijk is deze Maria Elisabeth als op zeer jonge leeftijd overleden.

Daarna worden er nog twee kinderen in Nederland geboren. In 1870 vertrekken Derk Jan Scholten en Grada Johanna Koerselman naar de Verenigde Staten. Zij arriveren in Chicago, waar twee kinderen zullen overlijden.

In het jaar 1872 vestigen Derk Jan Scholten en Grada Johanna Koerselman zich in de staat Iowa in de Verenigde Staten.
Daar werden vijf kinderen geboren: Maria Elizabeth (1871), Berendena (27 januari 1874), Evert Jan (1876), Grada Johanna (1878) en Henry M. (1883). Derk Jan Scholten overlijdt op 11 september 1902. Grada Johanna hertrouwt in 1904 met Hendrik Beltman. Zij overlijdt op 24 november 1939. Zij zijn beiden begraven op de Nassau Township Cemetery in de staat Iowa in de Verenigde Staten.

Derk Jan Koerselman

Derk Jan Koerselman is op 20 januari 1846 in Oolde geboren. Hij trouwt op 17 juni 1875 in Gorssel met Engelina Bakker (in de registers wordt hij als Dirk Jan vermeld).
Uit het huwelijk worden, voor zover ik heb kunnen nagaan, 15 kinderen geboren. Gelet op de soms identieke naamgeving zijn een aantal kinderen al op zeer jonge leeftijd overleden.
op 11 september 1875 Teunis Koerselman,
op 11 september 1876 Berend Koerselman,
op 5 oktober 1877 Gerritdina Johanna Koerselman,
op 22 maart 1879 Berend Koerselman,
op 19 mei 1880 Gerrit Diderik Koerselman,
op 15 november 1881 Bertus Koerselman,
op 21 september 1882 Engelina Koerselman, overleden 29 september 1882,
op 4 december 1883 Engelina Koerselman, Deze Engelina Koerselman is op 16 juli 1909 in Laren (Gld) in het huwelijk getreden met Jan Willem Koerselman (brievengaarder) (zoon van Hendrik Jan Koerselman en Hendrika Anna Koerselman)
Uit dit huwelijk werden geboren Hendrika Anna Koerselman op 17 augustus 1910, Derk Jan Koerselman op 12 juni 1912, Engelbertus Koerselman in mei 1916 op 22 januari 1885 Gerritjen Koerselman,
op 13 april 1886 Derk Jan Koerselman,
op 16 maart 1888 Bertus Koerselman,
op 1 september 1889 Derk Jan Koerselman,
op 14 augustus 1892 Gerritje Koerselman,
op 20 maart 1894 Derk Jan Koerselman,
en op 12 december 1896 Derk Jan Koerselman.
Engelina overlijdt op 27 mei 1927 en Derk Jan op 28 februari 1930.

Willem Koerselman

Willem Koerselman

Garritjen Koerselman

Garritjen (Gerritjen) Koerselman wordt geboren op 25 augustus 1851. Zij overlijdt op twee jarige leeftijd op 3 maart 1854.

Garrit Koerselman

Garrit Koerselman (ook Gerrit) is geboren in Oolde op 7 juli 1854. Hij trouwt op 22 augustus 1878 in Gorssel met Gerritdina Klein Bekman, die in Eefde (Gorssel) is geboren op 13 juli 1858. Als beroep van Garrit staat timmerman vermeld.

Er worden in totaal 6 kinderen, twee zonen en vier dochters) in Eefde (gemeente Gorssel) geboren. De zoon Hendrik Koerselman wordt op 25 februari 1879 geboren (overleden juni 1974). Op 18 april 1880 wordt Berend Koerselman geboren (overleden 1962). Johanna Koerselman volgt op 22 februari 1882. Op 15 mei 1884 wordt vervolgens Berendina geboren (overleden 15 april 1942). Op 1 oktober 1886 wordt Gerritdina (Naatje) geboren (overleden 26 februari 1984). Op 7 september 1888 wordt Gerritjen Koerselman geboren (overleden oktober 1975).

In 1888 emigreert het gezin naar Iowa in de Verenigde Staten. Daar worden nog tenminste 4 kinderen geboren (in ieder geval 1 dochter en drie zonen) (waarschijnlijk is er nog een vierde zoon geboren, die op jonge leeftijd is overleden).. Gerrit Koerselman (geboren 29 december 1890; overleden 26 februari 1984), Jan Albert (John) Koerselman geboren 4 juli 1892 overleden juni 1974, Grace (Grada Johanna) Koerselman (getrouwd met Dokter) (geboren 4 april 1896, overleden 26 maart 1980) en Derk Jan (Dick) Koerselman (geboren 15 maart 1898, overleden 8 oktober 1988). Eerst vestigen zij zich in Alton, om tien jaar later te verhuizen naar de boerderij in Middleburg.

De broer van Gerritdina (initialen J.A.) is ook geemigreerd naar Alton in Iowa.

Gerritdina overlijdt op 19 december 1926 in Middleburg, Sioux County, Iowa. Gerrit overlijdt op 10 maart 1935 in Sioux County Iowa. Op dat moment heeft hij 58 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen.

Berendina Koerselman

Berendina Koerselman.


Derde generatie: Adrianus Koerselman en zijn kinderen


Adrianus Koerselman is één van de zonen van Gerrit Koerselman en de kleinzoon van de stamvader Roelof Koerselman.

Adrianus is geboren op 28 maart 1815 op de boerderij "Het Koersel"in Harfsen (gemeente Gorssel).

Hij trouwt op 15 mei 1844 in Zutphen met Aaltjen Maandag.

Aaltjen Maandag is geboren in 1822 in de gemeente Hummelo en Keppel en overleden in Terborg op 29 april 1890.

Kinderen van Gerrit en Aaltjen zijn:

Gerrit Koerselman geboren 1845 in Zutphen, overleden 7 februari 1848 op tweejarige leeftijd in Terborg.

Hendrika Koerselman geboren in 1847 in Terborg, overleden 24 september 1855 op achtjarige leeftijd in Terborg.

Gerrit Koerselman geboren op 20 augustus 1850 in de gemeente Wisch, overleden 15 maart 1912 Terborg. Gerrit is op 26 mei 1876 in Wisch getrouwd met Geertrui Wesseldijk, geboren 1852 in Laren (Gld).

Adrianus Koerselman, geboren 1855 in de gemeente Wisch en overleden 13 mei 1901 Deventer. Adrianus is op 19 mei 1880 in Deventer getrouwd met Everdina Gezina Johanna Lindenhovius, geboren 1856 in Den Ham.

Hendrik Koerselman, geboren 1858 in de gemeente Wisch, overleden 30 april 1859 in Terborg.

Hermina Adolphina Koerselman, geboren 1861 in de gemeente Wisch, overleden 30 juli 1939 Doetinchem. Hermina Adolphina is op 2 mei 1883 in Wisch getrouwd met Hendrik Lindenhovius en op 6 april 1899 in Doetinchem met Steven Hermanus Lovink.


Familiebanden in de Verenigde Staten van Amerika
Algemeen


In de tweede helft van de 19de eeuw komt er een ware emigratiestroom op gang vanuit de gelderse Achterhoek naar de Verenigde Staten. De bevolking was erg in aantal toegenomen, terwijl de voedselproduktie in de landbouw op hetzelfde niveau bleef. Er waren ook jaren van misoogsten, waarbij er grote voedseltekorten optraden.

Het aantal beschikbare (pacht) boerderijen was beperkt en de behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten (dagloners) was niet voldoende om een grote werkloosheid en armoede te voorkomen.

De eerste pioniers schreven brieven aan het thuisfront, hoe goed het hen verging in het Nieuwe Land. Door deze omstandigheden besloten een aantal afstammelingen of familie van Koerselman om per boot naar de Verenigde Staten te emigreren.

De reis werd met hele gezinnen, inclusief kinderen, gemaakt. Zij was echter verre van gemakkelijk en een aantal van hen overleden dan ook tijdens de reis.

Onder de emigranten was Grada Johanna Koerselman, dochter van Berend Koerselman, en getrouwd met Derk Jan Scholten.

Ook een jongere broer Garrit Koerselman, getrouwd met Gerritdina Klein Bekman, emigreerde later naar de USA.

Dit was ook het geval met een aantal kinderen van de zuster Hendrika Koerselman die met Garrit Jan Vreeman was getrouwd. Het betreft Berendena, Bertha, Gerrit Willem, Hendrika en Willem Vreeman.

Garrit Jan Vreeman is op latere leeftijd, nadat zijn vrouw Hendrika Koerselman was overleden ook naar de Verenigde Staten geemigreerd.

.

Familie Gerrit Koerselman en Gerritdina Klein Bekman


Garrit Koerselman (ook Gerrit) is geboren in Oolde op 7 juli 1854. Hij trouwt op 22 augustus 1878 in Gorssel met Gerritdina Klein Bekman, die in Eefde (Gorssel) is geboren op 13 juli 1858. Als beroep van Garrit staat timmerman vermeld.

Er worden in totaal 6 kinderen, twee zonen en vier dochters) in Eefde (gemeente Gorssel) geboren. De zoon Hendrik Koerselman wordt op 25 februari 1879 geboren (overleden juni 1974). Op 18 april 1880 wordt Berend Koerselman geboren (overleden 1962). Johanna Koerselman volgt op 22 februari 1882. Op 15 mei 1884 wordt vervolgens Berendina geboren (overleden 15 april 1942). Op 1 oktober 1886 wordt Gerritdina (Naatje) geboren (overleden 26 februari 1984). Op 7 september 1888 wordt Gerritjen Koerselman geboren (overleden oktober 1975).

In 1888 emigreert het gezin naar Iowa in de Verenigde Staten. Daar worden nog tenminste 4 kinderen geboren (in ieder geval 1 dochter en drie zonen) (waarschijnlijk is er nog een vierde zoon geboren, die op jonge leeftijd is overleden). Gerrit Koerselman (geboren 29 december 1890; overleden 26 februari 1984), Jan Albert (John) Koerselman geboren 4 juli 1892 overleden juni 1974, Grace (Grada Johanna) Koerselman (getrouwd met Dokter) (geboren 4 april 1896, overleden 26 maart 1980) en Derk Jan (Dick) Koerselman (geboren 15 maart 1898, overleden 8 oktober 1988). Eerst vestigen zij zich in Alton, om tien jaar later te verhuizen naar de boerderij in Middleburg.

De broer van Gerritdina (initialen J.A.) is ook geemigreerd naar Alton in Iowa.

Gerritdina overlijdt op 19 december 1926 in Middleburg, Sioux County, Iowa. Gerrit overlijdt op 10 maart 1935 in Sioux County Iowa. Op dat moment heeft hij 58 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen.


Hendrik (Henry) Koerselman

Hendrik Koerselman, geboren in Eefde (gemeente Gorssel) in Nederland op 25 februari 1879 en overleden op 16 juni 1974 in Hull Sioux County, Iowa.

Hendrik trouwde op 28 januari 1904 met Trijntje (Kate) Roggen (geboren Terschelling 15 augustus 1881-1960). Zij kregen een aantal kinderen nl. Gerrit H. Koerselman (1905-2006), Alida Koerselman (Caswell) (1906-2000), Geraldina (Geraldine) Koerselman (Rikkers) (1908-1973), Arie Koerselman (1910-1976), Clarence H. Koerselman (9 mei 1915-juli 1985), Willis C. Koerselman, Orville Kenneth Koerselman (21 juni 1923-1 december 1995) en Laverne C. Koerselman.

Na het overlijden van Trijntje hertrouwt Gerrit op 8 november 1962 met Alida Essink Wissink (1894-1968).

Berend (Ben) Koerselman

Berend Koerselman, geboren in Eefde (gemeente Gorssel) Nederland op 18 april 1880, overleden op 23 mei 1962 in Orange City, Sioux County.

Berend Koerselman is op 9 februari 1905 getrouwd met Jennie van der Maten (1882-1952). Zij kregen samen 9 kinderen (vijf zonen en vier dochters).

Gerrit Koerselman, Herman Koerselman (23 juli 1907-21 januari 2004), Benjamin Koerselman (25 februari 1909- 14 december 1991), Lewis Koerselman 8 mei 1911 - 26 december 2001, Richard (Dick) Koerselman 11 augustus 1913 - 2 oktober 2001, getrouwd met Rhoda Willemsen geboren oktober 1919, Geraldine Wortman-Koerselman, Bertha Jeanette (Bartha) Dykstra-Koerselman (21 juli 1918- 31 augustus 2003), Lucy Eberdien-Koerselman en Johanna Eilders-Koerselman (Harold Kruse?) (1922-2015)

Johanna Koerselman

Johanna Koerselman, geboren in Nederland op 22 februari 1882. Verder heb ik geen enkele informatie over Johanna kunnen vinden. Het meest waarschijnlijk is dat zij als kind op de reis van Nederland naar de Verenigde Staten is overleden.

Berendina Koerselman

Berendina (Dena) (Berdina) Koerselman is geboren op 15 mei 1884 in Eefde, overleden 25 april 1942. Zij trouwde op 7 augustus 1903 met Hendrik Sneller (geboren 5 maart 1881 - overleden 1954). Zij kregen twaalf kinderen.

Kinderen: Egbert (Edd) Sneller 17 februari 1904 Hull, Sioux County, overleden 12 mei 1985 Hull, Sioux County.

Gerdina (Dena) Sneller geboren 9 april 1905 Sioux Center, overleden 21 februari 1993 Sioux Center. Getrouwd met Neal van Roekel (1905-2001).

Gerrit H. Sneller geboren 30 oktober 1906 Sioux Center, overleden 22 juni 1973 Sioux Center.

Henry H. Sneller geboren 14 februari 1908 Sioux Center, overleden 17 maart 1982 Sioux Center.

Jennie Sneller, geboren 28 september 1909 Hull, overleden 12 augustus 1910.

Jennie Sneller, geboren 21 juli 1911, overleden 12 maart 1999, getrouwd op 28 februari 1951 met Orin C. Franke (20 mei 1907-13 september 1995)

Bertha Sneller, geboren 10 januari 1913, overleden 10 augustus 1990.Getrouwd met Cleveringa.

Gertrude Sneller, (1914-1962), getrouwd met Statema

Grace Sneller, getrouwd met de Boer (1915-2007).

William H. (Bill) Sneller, geboren 14 oktober 1918, overleden 16 juli 2011 Sioux Center. Bill was getrouwd met Verna G. Hogan (1921-2001) op 9 januari 1945.

Agnes Sneller, geboren 10 januari 1924, overleden 10 juni 1993.

Raymond Sneller, geboren 1929 Iowa.

Gerritdina (Naatje) (Nancy) Koerselman

Gerritdina Koerselman is geboren op 1 oktober 1886 in Eefde, overleden 26 februari 1984. Zij trouwde met Edward Oolbecking (Oolbekkink).

Zij hadden een boerenbedrijf nabij Newkirk en kregen 6 kinderen.

Gertrude (Gertie) Oolbekkink (getrouwd met Ben Kleinwolterink), Geraldine Oolbekkink (getrouwd met Fonkert), Ruth Oolbekkink (getrouwd met de Jong), Bernice (Bonnie) Oolbekkink, John (geboren 23 juni 1921, overleden 12 december 2012) en Edna Oolbekkink (Oolbecking) getrouwd met Brinkman.

Gerritjen Koerselman

Gerritjen Koerselman is geboren op 7 september 1888 in Eefde, overleden in oktober 1975. Zij trouwde met Hendrik Gunnink en kregen 3 kinderen.

Gerrit Koerselman

Gerrit Koerselman, zoon van de geëmigreerde Gerrit Koerselman is geboren op 29 december 1890 in Sioux Center. Hij trouwde in 1915 met Emma Smit (1896-1953).

Zij kregen zeven kinderen. Cornelius Koerselman (geboren 4 februari 1918; overleden 18 november 2003).

Gerrit (Gary) Koerselman (15 augustus 1919-2015).

Teneva Marjorie (2 juli 1922-29 mei 2001) getrouwd met William J. Kroon.

Esther (16 maart 1929- 12 februari 2016) getrouwd met William Edward Plantage

Gerdena Johanna Wissink-Koerselman.

Clifford Lee Koerselman.


Familie Derk Jan Scholten en Grada Johanna Koerselman


Grada Johanna Koerselman is op 4 januari 1844 in Oolde geboren. Zij trouwt op 7 februari 1866 in Zutphen met Derk Jan Scholten (geboren 26 juli 1841). Haar naam wordt in de huwelijksakte geschreven als "Koerzelman". Op 7 augustus 1866 wordt er een dochter Maria Elisabeth Scholten geboren. Waarschijnlijk is deze Maria Elisabeth als op zeer jonge leeftijd overleden.

Rond het jaar 1872 zijn Derk Jan Scholten en Grada Johanna Koerselman naar de staat Iowa in de Verenigde Staten geëmigreerd.
Daar werden vijf kinderen geboren: Maria Elizabeth (1871), Berendena (27 januari 1874), Evert Jan (1876), Grada Johanna (1878) en Henry M. (1883). Derk Jan Scholten overlijdt op 11 september 1902 en Grada Johanna op 24 november 1939. Zij zijn beiden begraven op de Nassau Township Cemetery in de staat Iowa in de Verenigde Staten.


Grada Maria Scholten

Grada Maria Scholten, geboren in Nederland op 7 augustus 1867, overleden op 14 oktober 1870 in Chicago, Illinois USA.

Dirk Jan Scholten

Dirk Jan Scholten, geboren in Nederland op 21 juli 1869, overleden op 12 juni 1870 in Chicago, Illinois USA.

Maria Elizabeth Scholten

Maria Elizabeth Scholten (soms ook Maria Elisabeth) is geboren op 23 april 1871 in Chicago Illinois U.S.A. Toen zij een half jaar oud was vestigden Evert Jan Scholten en Grada Johanna Koerselman (haar ouders) zich in Sioux County in Iowa. Zij huwde met Henry Aalders en kregen 3 kinderen. Maria Elizabeth overleed in 1946 in Alton Iowa U.S.A.

Berendena Scholten

Berendena Scholten (soms ook Berendina of Berendina Grada) is geboren in Alton (Iowa) op 27 januari 1874. Zij trouwde met Jakobus C. Cambier (1868-1942). Zij kregen 9 kinderen. Berendena overleed op 16 november 1963 in Alton Iowa U.S.A.

Evert Jan Scholten

Evert Jan Scholten (ook wel Everet John) werd in Iowa geboren op 8 juli 1876. Hij trouwde eerst met Nellie M. Cambier en later met Pieternella Cambier. Uit beide huwelijken werden elk drie kinderen geboren. Everet John overleed op 13 juni 1957 in Orange City Iowa U.S.A.

Grada Johanna Scholten

Grada Johanna Scholten werd geboren op 16 november 1878 en overleed op 16 oktober 1888.


Dirk Jan Scholten

Dirk Jan (Dick) Scholten is de tweelingbroer van Grada Johanna en is eveneens geboren op 16 november 1878 in Alton. Hij woont in 1920 in Kalamazoo Michigan. Hij trouwde met Corelia Johanna Hoebecke en kreeg twee kinderen. Dirk Jan (Dick) overleden op 25 augustus 1962.


Bertnardus Albertus Scholten

Bertnardus Albertus Scholten werd geboren op 11 juli 1881 in Iowa. Hij overleed in augustus 1967 in Holland Michigan. Hij was getrouwd met Grace Stronks en had 3 kinderen.


Hendrikus M. Scholten

Hendrikus M. Scholten (ook wel Hendrikus Jan of Henry M. Scholten) werd op 30 december 1883 geboren in Alton Iowa. Hij trouwde met Minnie de Boer. Hendrikus overleed op 23 januari 1951 in Boyden Sioux County, Iowa. Er zijn geen kinderen bekend.


Hendrika Johanna Scholten

Hendrika Johanna Scholten, geboren in Alton op 1 november 1886. Zij trouwde eerst met Nick Slager en daarna voor de twee keer met Gossen D. Deboer, overleden 6 maart 1941 Alton, Sioux County.


Familie Gerrit Jan Vreeman en Hendrika Koerselman


Vierde generatie


Vierde generatie: Willem Koerselman en zijn kinderen


Willem Koerselman

Vierde generatie: Gerrit Koerselman en zijn kinderen


Gerrit Koerselman is de achterkleinzoon van Roelof Koerselman en geboren in Wisch op 20 augustus 1850. Hij trouwde op 26 mei 1876 in de gemeente Wisch met Geertrui Wesseldijk, die uit Laren (Gld) afkomstig was.

Gerrit en Geertrui kregen samen zeven kinderen:

Adriaan koerselman, geboren 23 mei 1877 Wisch, overleden 28 september 1877 Wisch.

Adriana Geertruida Koerselman, geboren 26 september 1878 Terborg, overleden 14 mei 1927 Arnhem.

Hermina Everdina Koerselman, geboren 15 december 1880 Wisch, overleden 17 november 1959 Renkum.

Aaltjen Koerselman, geboren 1882 of 1883 in Wisch.

Geertruida Koerselman, geboren 14 april 1886 in Wisch, overleden 17 september 1965.

Everdina Koerselman, geboren 1887 of 1888 in Wisch.

Gerrit Koerselman, geboren 20 augustus 1891 in Wisch, overleden 5 juli 1949 in Zutphen.

Vierde generatie: Adrianus Koerselman en zijn kinderen


Adrianus Koerselman is de achterkleinzoon van Roelof Koerselman en geboren in Terborg (Wisch) op 16 januari 1855, overleden 13 mei 1901 in Deventer.

Hij trouwde op 19 mei 1880 in Deventer met Everdina Gezina Johanna Lindenhovius, die uit Den Ham (Ov) afkomstig was.

Everdina is op 21 oktober 1855 geboren in Den Ham en overleden op 24 december 1912 in Deventer.

Adrianus en Everdina kregen samen ??? kinderen:

Johan Frederik Adriaan Koerselman, van beroep kruidenier, overleden op 28 januari 1959. Hij trouwde op 15 juni 1912 in Deventer met Louisa van Tellingen.

Vijfde generatie: Gerrit Koerselman en zijn kinderen


Gerrit Koerselman, geboren 20 augustus 1891 in Wisch, overleden 5 juli 1949 in Zutphen.

Gerrit trouwde op 7 september 1921 in de gemeente Wisch met Elsa Wilhelmina Maria Dobbelman (Dobbelmann) (geboren op 25 april 1900 in Nijmegen en overleden op 19 november 1974 in Zutphen).

Als beroep van Gerrit staat "directeur"aangegeven. Tot dusverre heb ik geen gegevens van kinderen kunnen vinden.


Opgespoorde recente familieleden met de naam Koerselman in Iowa


Cornelius Koerselman (geboren 4 februari 1918; overleden 18 november 2003) trouwde op 3 oktober 1940 met Elizabeth Landhuis. Zij hadden tot 1989 een boerenbedrijf nabij Middleburg. Zij hadden 6 kinderen. Phyllis getrouwd met Wayne Meerdink, John Koerselman getrouwd met Kathy, Greg Koerselman getrouwd met Donna, Cornelius (Corky) Koerselman getrouwd met Shari, Vian Koerselman getrouwd met John Koolstra en Vincent Dale Koerselman.

Gary Koerselman, geboren 15 augustus 1919, overleden 9 maart 2015 in Sioux Center Iowa. Gary is de zoon van Gerrit Koerselman en Emma Smit en groeide op op een boerderij in de buurt van Middleburg. Hij trouwde op 24 september 1941 met Leona Joyce Oostenink. Zij hadden vier dochters en 1 zoon (Gary H. Koerselman).


Elaine J. Koerselman, geboren 21 juni 1940, overleden in Hull Iowa op 29 juni 2016.

Richard Lee Koerselman overleden 30 maart 2016 op 75 jarige leeftijd (geboren 1940). Richard was getrouwd met Morrie Mosier.


Naam RegistersRegister op alfabetisch volgorde van Voornaam


Daar waar ik verschillende schrijfwijzen heb gevonden in de brondocumenten heb ik beide schrijfwijzen in dit register opgenomen. Vrouwen heb ik behalve onder hun meisjesnaam ook opgenomen onder de familienaam van hun partner.

Voornamen Familienaam Geboorte Overlijden Code
Berendena Scholten 1874-01-27 1963-11-16 12635
Berendina Scholten 1874-01-27 1963-11-16 12635
Derk Jan Scholten 1841-07-26 1902-09-11 1263P
Derk Jan Koerselman 1846-01-20 1930-02-28 1264
Dirk Jan Koerselman 1846-01-20 1930-02-28 1264
Engelina Bakker 1851-09-14 1927-05-27 1264P
Engelina Koerselman 1851-09-14 1927-05-27 1264P
Englina Bakker 1851-09-14 1927-05-27 1264P
Everet John Scholten 1877-07-08 1957-06-13 12636
Evert Jan Scholten 1877-07-08 1957-06-13 12636
Gerrit Koerselman -- -- 12
Grada Johanna Koerselman 1844-01-04 1939-11-24 1263
Grada Johanna Koerzelman 1844-01-04 1939-11-24 1263
Grada Johanna Scholten 1844-01-04 1939-11-24 1263
Grada Johanna Scholten 1878-11-16 1888-10-16 12635
Hendrika Koerselman 1839-07-14 1891-03-30 1261
Hendrika Vreeman 1839-07-14 1891-03-30 1261
Hendrikus M. Scholten 1883-12-30 1951-01-23 12636
Henry M. Scholten 1883-12-30 1951-01-23 12636
Maria Elisabeth Scholten 1866-08-07 onbekend 12631
Maria Elizabeth Scholten 1871-04-23 1946-08-12 12632
Roelof Koerselman 1726-07-07 1806-01-25 1


Register op alfabetisch volgorde van Familienaam


toelichting.

Familienaam Voornaam Geboorte Overlijden
Bakker Engelina 1851-09-14 1927-05-27
Bakker Englina 1851-09-14 1927-05-27
Koerselman Derk Jan 1846-01-20 1930-02-28
Koerselman Dirk Jan 1846-01-20 1930-02-28
Koerselman Engelina 1851-09-14 1927-05-27
Koerselman Grada Johanna 1844-01-04 1939-11-24
Koerselman Hendrika 1839-07-14 1891-03-30
Koerselman Roelof 1726-07-07 1806-01-25
Koerzelman Grada Johanna 1844-01-04 1939-11-24
Scholten Berendena 1874-01-27 1963-11-16
Scholten Berendina 1874-01-27 1963-11-16
Scholten Derk Jan 1841-07-26 1902-09-11
Scholten Everet John 1877-07-08 1957-06-13
Scholten Evert Jan 1877-07-08 1957-06-13
Scholten Grada Johanna 1844-01-04 1939-11-24
Scholten Grada Johanna 1878-11-16 1888-10-16
Scholten Hendrikus M. 1883-12-30 1951-01-23
Scholten Henry M. 1883-12-30 1951-01-23
Scholten Maria Elisabeth 1866-08-07 onbekend
Scholten Maria Elizabeth 1871-04-23 1946-08-12
Vreeman Hendrika 1839-07-14 1891-03-30


Register op volgorde van Geboortedatum


toelichting.

Geboorte Overlijden Familienaam Voornaam Code
1726-07-07 1806-01-25 Koerselman Roelof 1
1762-04-18 1764-04-04 Horstman (Koerselman) Aaltjen 11
1763-04-17 1815-10-04 Koerselman Gerrit 12
1765-02-03 1821-08-03 Koerselman Arent 13
1767-09-06 1845-06-25 Koerselman Jan 14
1772-01-16 1852-11-13 Koerselman Jenneken 15
1778-06-25 1791-04-05 Koerselman Gerrit Jan 16
1780-08-29 1863-01-06 Koerselman Hendrika 17
1797 1852-08-15 Koerselman Geertjen 141
1798 1876-05-23 Koerselman Gerrit Jan 142
1799-12-15 dp - ??? - Koerselman Jenneken 143
1800-02-08 dp - ??? - Koerselman Roelof 144
1800-07-08 1868-10-28 Koerselman e.v. Kapelle Geertjen 121
1801-10-31 1874-04-14 Koerselman e.v. Hunnekink Harmina 122
1802-05-09 dp 1874-02-28 Koerselman Roelof 145
1803-07-29 1840-12-21 Koerselman Gerrit Jan 123
1804-06-17 dp - ??? - Koerselman Jenneken 146
1805-05-03 1873-12-31 Koerselman Roelof 124
1806-01-19 dp 1856-01-19 Koerselman Jan 147
1807-01-22 1848-12-20 Koerselman Gerrit 125
1807-04-19 dp - ??? - Koerselman Fredrik 148
1808-10-09 dp 1820-02-21 Koerselman Reind 149
1809-08-18 1885-12-11 Koerselman Berend 126
1810-02-18 dp 1864-07-31 Koerselman Geertrui Frederika 14a
1811-08-10 1885-02-24 Koerselman Jan Willem 14b
1812-01-03 1877-01-10 Koerselman Alberdina 127
1813-06-22 1865-06-21 Koerselman Alberdina 14c
1815-03-28 1880-04-05 Koerselman Adrianus 128
1817-10-16 1817-11-04 Koerselman Harmanus 14d
1818-11-01 1857-04-04 Koerselman Harmanus 14e
1821-12-20 1825-05-25 Koerselman Willemina Roeloffina 14f
1829 1895-11-17 Koerselman Hermanus 1451
1834 1915-02-02 Koerselman Jan 1452
1835-12-31 1905-02-03 Koerselman Jaantjen 1453
1837-10-29 ?? Koerselman Egbertus 1454
1839-08-18 1911-02-06 Koerselman Egbertus 1455
1842-02-11 1916-08-27 Koerselman Derk Jan 1456
1844-08-07 ?? Koerselman Gerritjen 1457
1847-03-22 ?? Koerselman Albert Jan 1458
1849-06-08 1918-02-07 Koerselman Johan Reinder 1459
1839-07-14 1891-03-30 Koerselman e.v. Vreeman Hendrika
1841-07-26 1902-09-11 Scholten Derk Jan
1844-01-04 1939-11-24 Koerselman e.v. Scholten Grada Johanna
1844-01-04 1939-11-24 Koerzelman Grada Johanna
1846-01-20 1930-02-28 Koerselman Derk Jan, Dirk Jan
1851-09-14 1927-05-27 Koerselman e.v. Bakker Engelina, Englina
1866-08-07 onbekend Scholten Maria Elisabeth
1871-04-23 1946-08-12 Scholten Maria Elizabeth
1874-01-27 1963-11-16 Scholten Berendena
1874-01-27 1963-11-16 Scholten Berendina
1877-07-08 1957-06-13 Scholten Everet John
1877-07-08 1957-06-13 Scholten Evert Jan
1878-11-16 1888-10-16 Scholten Grada Johanna
1883-12-30 1951-01-23 Scholten Hendrikus M.
1883-12-30 1951-01-23 Scholten Henry M.